Friday, February 11, 2022

Nỗi Buồn Tháng Giêng - Nguyễn Cang

 NỖI BUỒN THÁNG GIÊNG

 
Tháng giêng ăn tết xa nhà

Sao người vội bỏ sân ga tạ từ

Phố chiều nặng trĩu tâm tư

Để ta ray rức nát nhừ con tim

 

Tháng giêng hoa bướm đưa duyên

Nhưng ta lại thấy con thuyền vỡ tan

Sầu rơi nước mắt tuôn tràn

Có người tuyệt vọng khóc than cuộc tình

 

Trường giang sóng nước lung linh

Đợi thuyền cập bến có mình với ta

Chiều ru bóng xế trăng tà

Ta say chén rượu cho qua kiếp người

 

Tháng giêng trải mộng hồng tươi

Xuân đà đi mất nụ cười hắt hiu

Mong cho nước chảy xuôi chiều

Cuốn theo trầm tích mọi điều ăn năn

 

Tháng giêng nỗi nhớ tím bầm

Quê nhà cách trở mẹ thầm gọi tên

Bếp nghèo lửa tắt lạnh tênh

Mẹ già mòn mỏi về bên vĩnh hằng!!!

 

Nguyễn Cang (Feb. 10, 2022)

No comments: