Saturday, February 26, 2022

Ừ Em Về Phố Cũ Đi - Thuyên Huy

 Ừ Em Về Phố Cũ Đi

Chiều về ngang phố Fairfield giữa thu 2018 chợt nhớ người trên phố cũ cuối đường Gia Long, Tây Ninh

 
Ừ em về phố cũ đi

Khúc kinh chiều muộn dài lê thê rồi

Con sông vẫn đó chia đôi

Bên kia nắng lỡ bên này mưa thưa

Ngày mai trời sẽ sang mùa

Tiếc thương cho lắm cũng thừa đời nhau

Khép khung cửa nhốt hồn đau

Vẫy tay nghẹn nuốt nỗi sầu từ đây

Thôi em quên chuyện kiếp này

Tiễn thêm bước nữa làm cây cỏ buồn

Điểm trang chi chút giận hờn

Ngựa xe son phấn đã sờn mặt hoa

Em về phố cũ đi xa

 

Thuyên Huy

No comments: