Wednesday, February 23, 2022

Rồi Cũng Phải Tiễn Đưa Nhau - Thuyên Huy

Rồi Cũng Phải Tiễn Đưa Nhau

Nhớ một người cùng quê mà không dám nhắc tên từ ngày không còn gặp nhau nữa

 

Chiếc xe ngựa già chờ trước mộ

Tôi khóc đưa người xuống huyệt sầu

Mưa ngậm ngùi bay về cuối phố

Đong chút lệ tình tống biệt nhau

 

Mưa vẫn cơn mưa chiều thu đó

Người đi cứ ngỡ người đang về

Nến thoi thóp tắt vàng lá đổ

Đất trời quanh quẩn cỏi u mê

 

Dốc xưa  xơ xác tàn hoa rụng

Tôi vẫn ngồi đây chờ thu về

Bia mộ lạnh lùng sầu sương đọng

Thu chưa về thu vội bỏ đi

 

Một nửa đời này dang với dở

Một nửa đời sau dở với dang

Còn chăng chỉ là ngày tháng lỡ

Của những xót xa những lỡ làng

 

Cũng chuyến xe nghèo chiều hôm đó

Đường xưa con ngựa giờ đã già

Nghĩa trang vẫn sầu như vạn cỗ

Thêm người khóc một  người đi xa

 

Thuyên Huy

Melbourne, một ngày thu chợt buồn hơn mọi ngày 2019 

No comments: