Tuesday, February 15, 2022

Hương Trà Blao - Dư Thị Diễm Buồn

HƯƠNG TRÀ BLAO

 


         

Từ Blao mẹ gởi cho trà                                                     

Tâm tình gói gém chút quà quê hương

Nhớ hoa mắc cỡ bên đường

Hoa cau, hoa bưởi... tỏa hương ngọt ngào

 

Nhớ hồi đóng ở Vườn Đào

Chiến trường sanh tử, có tao có mầy...

Khi ra Hỏa Xá, Phú Bài

Lúc về An Lộc, Đồng Xoài, Ba Xuyên

 

Cá nhiều mùa nước Tịnh Biên

Vàng đồng lúa mới tháng giêng Tháp Mười

Trung Nguyên nhìn hỏa châu rơi

Những chiều mưa đổ sụt sùi ven đô

 

Hành trang nặng chiếc ba-lô

Núi rừng sương gió pông-sô dựng lều

Nấu trà nón sắt làm niêu

Kẹo gừng, đường tán đậm nhiều tình thân

 

Ba mươi vắng bóng chị hằng

Giữa đêm trừ tịch xuân sang, giặc vào

Mầy nằm chết cạnh chiến hào!

Bạn bè thương khóc! Lòng tao rối bời!

 

Hận thù chất ngất mầy ơi!

Đưa mầy, tiễn chặn đường đời đã qua

Cao Nguyên đất mẹ, vườn trà

Tao trồng quanh mộ màu hoa tím buồn


Màu nầy mầy thích, mầy thương

Đêm về còn có cả vườn trăng sao

Mỗi lần hương thoảng trà Blao

Nhớ thương se thắt dạt dào tâm tư

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Email: dtdbuon@hotmail.com


No comments: