Sunday, August 20, 2023

Lòng Mẹ - Nguyễn Bính

 

LÒNG MẸ

 


                Gái lớn ai không phải lấy chồng

        Can gì mà khóc, nín đi không!

        Nín đi, mặc áo ra chào họ

        Rõ quý con tôi, các chị trông!

        Ương ương dở dở quá đi thôi!

        Cô có còn thương đến chúng tôi

        Thì đứng lên nào! Lau nước mắt

        Mình cô làm bận mấy mươi người

        Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía

        Này gương, này lược, này hoa tai

        Muốn gì tôi sắm cho cô đủ

        Nào đã thua ai, đã kém ai ?

        Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái

        Nuôi dạy em cô tôi đảm đương

        Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả

        Tôi còn mạnh chán! Khiến cô thương!

        Ðưa con ra đến cửa buồng thôi,

        Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi!

        Con ạ! đêm nay mình mẹ khóc

        Ðêm đêm mình mẹ lại đưa thoi.

                                               

1936

Nguyễn Bính

 

 

    Mười tám tuổi viết được một bài thơ như thế này thì quả là thiên tài! (Nguyễn Bính sinh năm Mậu Ngọ 1918). Bài thơ nói về tấm lòng của người mẹ cho con gái đi lấy chồng. Giây phút ấy, lòng mẹ quả là ngổn ngang trăm mối: vừa mừng là con gái đã lớn, đã trưởng thành, đã có hạnh phúc; vừa lo cho con về làm dâu nhà người không biết rồi có thuận chèo mát mái, chỉ biết chắc chắn một điều từ giờ phút này nó không được áp trong đôi cánh mẹ nữa; mừng mà lại tủi thân vì công dưỡng dục, nghĩa sinh thành, nuôi con lớn chừng ấy, bây giờ nó về nhà người ta...

304Đen - llttm

 

No comments: