Sunday, August 20, 2023

Nhớ Mẹ - Tú Quyên

 NHỚ MẸ


Chim từng lớp gọi đàn trong đêm quạnh,

Trời bao la, mây lạnh đổ vê đâu?
Gió muôn phương, gió hởi tạt phương nào?
Cho ta gởi chút lòng về viếng Mẹ.
Đã bao năm lòng già trông bóng trẻ

Nơi nhà tranh quạnh quẽ tháng vơi ngày

Nhớ thuơng con mòn mõi mãnh thân gầy
Mắt mờ lệ đăm chiêu đường vạn ngã
Con của Mẹ nơi phuơng trời xa lạ

Lòng giá băng từ thuở buớc chân đi
Tuy ngang tàng khoác lấy tấm nhung y
 Ai cấm được đôi phen lòng xao xuyến.
Có những buổi chiều vàng ngồi chống kiếm,

Nhìn non sông hùng vĩ bốn ngàn năm,
Bỗng hiện vể bóng Mẹ chốn xa xăm
Tóc trắng cước tay gầy nâng gậy trúc.
Tim con trẻ như phút giây ngừng đập.
Chí muôn phương thu hẹp nghiã gia đình,
Nhưng bên tai còn vang dội tiếng súng rền.
Con lỗi đạo, Mẹ ơi, đành lỗi đạo.

Giục yên cương rong ruỗi đường gió bão
Quyết dẹp tan muôn vạn lẽ bất bình

Vi quê hương, con quyết một hy sinh.
Đem Lẻ Sống Sinh Tồn dâng Tổ Quốc


TỪ QUYÊN  
(trước 1954)

 

 

No comments: