Thursday, August 31, 2023

Nhớ Về Thăm Mẹ - Nguyễn Cang

NHỚ VỀ THĂM MẸ

(Thơ cảm tác)

 Tết nầy nhớ về thăm mẹ anh ơi

Mái đầu sương trắng gió rít lưa thưa

Áo nâu cũ, vải thô, mồ hôi đổ

Mẹ trọn đời đau khổ mãi không thôi

 

Anh nhớ về thăm con đò bến cũ

Giữa đình câu đối đỏ viết bằng thư

Cây nêu treo, theo chiều gió lắc lư

Mai tứ quý chớm nụ vàng tươi thắm

 

Bó rau muống phiên chợ trưa còn đọng

Mẹ ngồi chờ ai đó đến mua chăng?

Chút tiền lời không lấp nổi khó khăn

Đừng lỡ hẹn anh ơi đời hữu hạn

 

Mai anh về đừng ngập ngừng ái ngại

Kẻo mẹ già tựa cửa ngóng chờ trông

Để đêm đêm thổn thức ở trong lòng

Mùa xuân tới biết có còn mẹ đợi???


Nguyễn Cang

Mùa Vu Lan 2023 

No comments: