Friday, August 18, 2023

Thu Cách Biệt & Mối Tình Thơ - Nguyễn Thị Châu

 THU CÁCH BIỆT

 
Thôi nhé từ nay cách biệt rồi

Anh về ngoài ấy, tôi trong nầy

Tình xưa nay đã chia hai lối

Mưa thu cách biệt, lệ đầy vơi

 

Mùa thu năm ấy ta hò hẹn

Tình thắm duyên trao, đẹp biết bao

Đưa đón cùng nhau trên lối cũ

Bây giờ hai ngã, lệ tuôn trào

 

Thu đến, thu qua, thu vội vã

Những mùa kỷ niệm đã qua mau

Nhìn lá vàng rơi lòng đau xót

Nhớ người ngoài ấy tuôn giọt sầu

 

Thu nầy cách biệt bạn lòng ơi!

Trăng thu lơ lững ở lưng trời

Gió thu xào xạc ngoài hiên vắng

Lá thu lác đác rơi, rơi, rơi…!

                       16-8-2023

Nguyễn thị Châu

 

 

MỐI TÌNH THƠ

 

Có chiếc xuồng nho nhỏ

Bơi lên xuống hằng ngày

Trên con rạch trước ngõ

Để được nhìn thấy ai?

Cô em gái nho nhỏ

Đứng chảy tóc ngoài hiên

Áo bà ba xanh mát

Với gương mặt diệu hiền

Tuổi em vừa đôi tám

Có vẻ đẹp kiêu sa

Tôi nhìn em tha thiết

Tôi yêu em thiết tha

Trồng cây si khắp lối

Khắp bờ rạch trước nhà

Để được em nhìn thấy

Tôi bước vội lên bờ

Tay trong tay nắm vội

Không nói được nên lời

Chiếc xuồng con trôi mãi

Không tìm được bến bờ

Và cũng từ hôm ấy

Tôi lạc bước bơ vơ

Đưa em về xứ lạ!

Để lại mối tình thơ…,!!!

                        16-8-2023

Nguyễn thị Châu

 

No comments: