Sunday, August 6, 2023

Một Chân về Chôn Bạn - Nguyễn Thanh Khiết

 MỘT CHÂN VỀ CHÔN BẠN

 

Tao một cẳng ôm mầy chôn lần nữa

giữa đất thù nơi mầy chết banh thây

An Lộc còn đây mà tao mất mầy

mất bè bạn cùng một thời xương máu

tây bắc Bình Long tụi mình hứng pháo

52 dàn ngang mình chận phía Ðồng Long

cây cỏ tan hoang máu chảy ngập đồng

vừa đánh giặc vừa chuyền bi-đông rượu

mầy chết – chết khi trời vừa hửng sáng

gom xác mầy chỉ một nắm trong tay

mầy chết – không có lấy tấm thẻ bài

tao đứt ruột gói mầy bằng áo trận

rồi tao đi những Bình Ba Bình Giã

Long Khánh, Bình Tuy, từ xa tới gần

trở lại Chơn Thành tao bỏ một chân

và tàn lụn sau cái ngày tan trận

ba mươi chín năm, tao – thằng mạt vận

về đây chôn mầy – chôn mấy miếng xương

mầy nằm đó – chẳng ai ngó, ai thương

tội tình chi mà phải nhiều lần chết

tao cắn răng đưa mầy về với đất

chính chỗ mầy gác súng bỏ cuộc chơi

rót cho mầy rượu đế – một chung vơi

và nhắc mầy nhớ – tao còn ở lại

 

Nguyễn Thanh Khiết

người đã góp phần trong việc cải táng 61 Tử sĩ Biệt Ðộng Quân

Viết thay Hạ Sĩ Dương ÐÐ4/ TÐ 52 BÐQ – QLVNCH 

Nguồn: http://nhinrabonphuong.blogspot.com/2023/07/mot-cuoc-be-dau-nguyen-phuc-son.html

304Đen – llttm – từ (Sài Gòn trong tôi/ Posted by Nguyễn Phúc An Sơn)

 

 

 

No comments: