Thursday, August 10, 2023

Ở Đây Nhớ Gò Dầu - Thuyên Huy

 Ở Đây Nhớ Gò Dầu

 Ở đây mà cứ nhớ Gò Dầu

Những ngày thu nắng muộn mưa mau

Nhớ chợ bên sông con đò nhỏ

Trường cũ ngõ quen buổi học đầu

 

Nhớ xe lôi đạp dốc chợ chiều

Tan trường trễ chuyến người nhìn theo

Nón nghiêng vành nép che nắng muộn

Tóc xỏa vai gầy dáng thu yêu

 

Nhớ người đưa người trên bến xe

Ngã Ba một sáng sớm đầu hè

Người đi mắt ướt hồng phượng đỏ

Ở lại ngưới buồn theo tiếng ve

 

Ở đây mà cứ nhớ Gò Dầu

Ngại ngùng chân ngượng ngập theo sau

Thương người lâu rồi chưa dám ngỏ

Nhìn bóng người xa khuất bên cầu

 

Nhớ nhà ai bên bờ sông Vàm

Có giàn Thên Lý tuổi mười lăm

Trải tóc sân chiều ngồi phơi nắng

Trộm nhìn rồi mơ chuyện trăm năm

 

Trâm Vàng ngõ trúc lá thay màu

Như màu lá ngày mới quen nhau

Đường chiều nay đi giữa phố lạ

Ở đây mà cứ nhớ Gò Dầu

 

Thuyên Huy

Nhớ những ngày học luyện thi ở trường thầy Hữu Đức, nằm bên bờ sông cuối phố chợ.quận

 

No comments: