Tuesday, October 30, 2018

Áo Xanh - Bùi Giáng



Áo xanh
 
 










Lên mù sương xuống mù sương
Bước xa bờ cỏ xa đường thương yêu
Tuổi thơ em có buồn nhiều
Hãy xin cứ để bóng chiều bay qua
Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh


Bùi Giáng

No comments: