Friday, May 5, 2017

Mưa Trái Mùa - vkp Phượng tím & Trời Lạnh Ngày Hè - Hồ Nguyễn


MƯA TRÁI MÙA
 
 
 

 (Cảm ý từ bài Trời Lạnh Ngày Hè của Hồ Nguyễn)

 
Nắng vàng ngập lối... sao đổ mưa?
Saigon bất chợt... biết đâu ngừa
Bớt đi cái nóng đang gay gắt
Trái mùa nặng hạt cũng không thừa...
*Hè về... sao lạnh ở Cali?
Phải chi gió bão đừng phân ly
Đem nóng đất nầy về xứ lạnh
Làm chăn êm quấn chặt tình si!
*Bao lần mưa nắng cứ trôi đi
Qua hơn thất thập cổ lai hi
Mắt mờ tai lãng dau mỏi gối
Còn đâu hình bóng thuở xuân thì!!!

 
Saigon Ngày mưa Tháng Tư
vkp phượng tím

 
TRỜI LẠNH NGÀY HÈ

 
Hè về trời vẫn lạnh như đông,
Lấp lánh lưa thưa vạt nắng hồng.
Nhắm mắt thấy lòng như hụt hẩn,
Trở mình bỗng sợ khoãng hư không.
Ve xưa hè mãi ghi lưu dấu,
Gió rít nay về gợi nhớ mong.
Trời lạnh khiến hè vơi bớt nóng,
Sao không xua thắc thẽo trong lòng!...

 
HỒ NGUYỄN (25-4-17)
* Kỷ niệm Hè Cali mấy ngày vẫn còn lạnh. 

 

No comments: