Monday, May 1, 2017

Theo Người Chuyến Đò Chiều - Thuyên Huy


Theo Người Chuyến Đò Chiều
Để nhớ một người quen không chịu quen ở bến đò Gò Dầu Hạ của một chiều cuối thu một chín bảy mươi.


 


 
 
 
 
 
 
Theo người qua chuyến đò chiều
Nắng lơi giọt rớt sầu hiu hắt buồn
Gầy vai đọng hạt tóc sương
Chân lơi nhịp bước gió luồng áo bay
Ngập ngừng thèm thoáng hương say
Đường về lối đó chợt dài nhớ nhung
Vội mang đi chút thẹn thùng
Người cho tôi phút ngại ngùng làm quen
Nghiêng vành nón khẻ gọi tên
Dài tay bóng ngã bên đèn phố lên
Gởi người đây khúc tự tình
Một mai gặp lại ừ mình biết nhau.

 
Thuyên Huy
Chờ chuyến phà chiều qua bên kia bờ Portsea về Queenscliff 2016

 

 

 

 

 

 


 
 
 

No comments: