Tuesday, May 23, 2017

Tôi Đã Khóc - Dư Thị Diễm Buồn


TÔI ĐÃ KHÓC      

                       
Tôi đã khóc từ khi rời lòng mẹ                              
Sợ hay mừng đời đã tiếp nhận tôi                       
Và từ đó một hình hài nhỏ bé                               
Lớn khôn dần ngọt sữa mẹ thơm môi               

           
Tôi đã khóc mẹ dãi dầu cơ cực                              
Vì cha còn nặng nợ bước chinh nhân                  
Nghĩa hy sinh trong tim người thắm rực            
Dưỡng dục con còn lận đận nuôi chồng            

 
Tôi đã khóc mẹ ra đi vĩnh viễn                              
Bởi giặc về cày nát xóm thôn                                 
Những đạn pháo vô tình gây tai biến                  
Người đớn đau quằn quại trút linh hồn                         

 
Tôi đã khóc tối ba mươi hôm đó                         
Tháng tư buồn vụn vỡ bảy mươi lăm                          
Những con tàu vượt trùng dương sóng gió       
Chở bao người mang thống khổ hờn căm         

 
Tôi đã khóc được tin anh ngã gục                        
Trong trại giam cải tạo tận Miền Trung                
Muời mấy năm, niềm tin không rã mục               
Chí kiên cường khó lay động chuyển rung        

 
Tôi đã khóc cảnh quê nhà điêu đứng                  
Mỗi địa danh mang chiến sử oai hùng                
Đã bao đời ông cha ta gầy dựng                                       
Nay còn chăng những hoang phế tàn vong      

 
Tôi đã khóc suốt quãng đời lưu lạc                      
Khóc cho người và khóc cả cho tôi                      
Bao tang tóc, bao lầm than dân tộc                     
Đoạn trường này còn khóc mãi khôn nguôi      

 
DƯ THỊ DIỄM BUỒN                   

ĐT: (530) 822 5622

 

 

 

No comments: