Thursday, December 20, 2018

Bất Kể - vkp Phượng ngày nay


BẤT KỂ 

       

 
BBất kể là nhớ nhung hay oán giận
Hai đứa mình cũng khó thể quên nhau
Cuộc đời cho  ta được là bao?
Sao bắt kẻ yêu  phải luôn trả giá ?

*    
Bất kể... Tình đời vây quanh nghiệt ngã
Em vẫn tin lý lẽ của con tim
Biến lầu thơ thành chăn gối êm đềm
Xua tan sóng thần phong ba bão dữ…

*
Bất kể... Dòng đời xô anh xa xứ
Độc hành buồn tủi ấm lạnh quê người?
Em vẫn ngóng trông chờ đợi khôn nguôi
Anh vbên em  chia bùi xẻ ngọt…

*
Bất kể là mặn nồng hay chua xót!!!

 
Saigon tháng 12/ 2018
vkp phượng ngày nay

No comments: