Tuesday, December 25, 2018

Thu Về Ngoài Phố - Thuyên Huy


Thu Về Ngoài Phố
 
 
 

 

Thu về ngoài phố buồn tênh
Cây bâng khuâng úa lá chênh vênh vàng
Gọi nhau chim đuổi nắng tàn
Gió đong đưa gió thả hoàng hôn rơi
Chiều buông chợ thớt thưa người
Áo ai tà khép ngại trời đổ mưa
Phố nghèo vẫn mái ngói xưa
Bến bên sông cũng người đưa kẻ chờ
Dài tay đếm lá ngu ngơ
Ngậm ngùi nhặt chút thương hờ biết đau
Đành thôi muộn cuộc tình đầu
Hỏi người bên phố ai sầu hơn ai

 
Thuyên Huy
South Yarra, chiều nhìn phố bên kia sông đầu thu 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: