Friday, December 28, 2018

Thiên Thai Bước Đến Thật Gần - vkp Phượng ngày nay  THIÊN THAI BƯỚC ĐẾN THẬT GẦN
 


Cùng đi về phía hoàng hôn
Chúng mình không chút bồn chồn lo âu
Bến đời quá nhiều bể dâu
Bao lần nếm trãi khổ sầu trái ngang
Mặt trời lặn đẹp ngỡ ngàng
Đêm dần buông xuống che ngang bóng tà
Nắm tay mộng giấc mơ hoa
Chìm trong cỏi nhớ chan hòa ái ân
Thiên thai bước đến thật gần...
Bỏ quên trần thế hóa thân Tiên Đồng
Sánh vai Ngọc Nữ ruổi dong
Bồng lai tiên cảnh thỏa lòng đam mê

            *
Đường nào có thể quay về?
Bởi còn nặng nợ bộn bề thế gian
Nửa lui nửa tới... hoang mang!!!

 
Saigon tháng 12/2018
vkp phượng ngày nay

           

No comments: