Tuesday, December 4, 2018

Hành Trình Lên Thiên Đàng - Không đề tên tác giả


Hành Trình Lên Thiên Đàng...
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một ngày u ám mùa thu
Có bầy Cộng phỉ theo thù phản dân
Cướp công kháng chiến toàn dân
Manh tâm hiến cả giang san Nga Tàu.
Hồ gian hăng hái đi đầu
Nối đuôi Duẫn ác, theo sau Giáp hèn
Đồng, Chinh đánh trống thổi kèn
Dẫn đường dân tộc tiến lên đại đồng...

Đi hoài chỉ thấy mênh mông
Ruộng nương máu thắm, cánh đồng xương phơi
Ở ngoài xa tít chân trời
Thiên đường Cộng sản gọi mời thế nhân
Kìa bầy tiên nữ tung tăng
Kìa thánh Các Mác, kìa thần Lê nin
Kìa á thánh Sit ta lin
Kìa Mao bồ tát ngự trên niết bàn.
Đẹp thay vô sản địa đàng
Cả đoàn phấn khởi ca vang đất trời:
"Đảng ta vô địch trên đời
Chủ nghĩa Cộng sản tuyệt vời trần gian."

Nhưng khi bước đã lại gần
Toàn quân sửng sốt, toàn dân kinh hoàng
Nào đâu có phải thiên đàng
Mà rằng địa ngục trần gian mới là
Nào đâu có phải tiên nga
Mà là người vượn đói đà trơ xương
Nào đâu thần,thánh, phật vương
Mà là ác quỷ vô thường, dạ xoa.
Quay lui nào thấy quê nhà
Nửa đà dâng hiến, nửa ra chư hầu
Một bầy bìm bịp diều hâu
Kêu la giành giật trên đầu người dân
Hung hăng cái đảng bạo tàn
Đuổi nhà, cướp đất, vơ vàng, vét đô
Núi đồi chất đống xương khô
Chiến tranh, chết chóc, cơ đồ tan hoang...

Ôi còn đâu nữa giang san!
Duyên lầm tướng cướp, muôn ngàn khổ đau.

Không đề tên tác giả

304Đen - Llttm

 

No comments: