Friday, December 7, 2018

Người Lính Già Trên Phố Bolsa - Không đề tên tác giả


Người Lính Già Trên Phố Bolsa
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tôi vẫn thấy ông ta
Mỗi sáng thường đi qua
Trươc ngõ
Vỉa hè đá kêu vang
Tiếng gậy khua rộn ràng
Trên phố.

Họ nói thời vẻ vang
Đời oanh liệt vinh quang
Trai trẻ
Tìm một người như ông
Trên cả vùng non sông
Đâu dễ.

Thuở ấy ông oai hùng
Thân xông pha trong vùng
Nguy biến
Giặc Cộng nghe khiếp hồn
Danh ông nổi như cồn
Cọp Biển.

Rồi vận nước đảo điên
Đời ông cũng truân chuyên
Hoạn nạn
Lưu đày chốn thâm u
Mười mấy năm ngục tù
Cộng sản.

Bây giờ ông cất bước
Nhìn người sau kẻ trước
Buồn rầu
Và đầu ông khẻ lắc
Như chính ông thầm nhắc
Còn đâu?

Vành môi xưa thắm nét
Bây giờ đây tái mét
​Cằn khô.
Những người thân yêu nhất
Từ lâu rồi an giấc
​Trong mồ.

Ông nhìn lá Cờ Vàng
Dưới bầu trời huy hoàng
Nước Mỹ
Nhớ chiến công lừng danh
Trận chiếm lại Cổ Thành
Quảng Trị.

Xác ông sống nơi đây
Mà hồn ở trời mây
Tổ Quốc
Bay khắp vùng non sông
Gửi gấm cả tấm lòng
Nhớ Nước.

Không đề tên tác giả

304Đen – Llttm – fdvn.wordpress

 

No comments: