Thursday, December 13, 2018

Pháp Thân - Phạm Thiên Thư


Pháp Thân
 
 
 

 
 
 
 
 
 
xưa em làm kiếp chim
xương mục bên đường nhỏ
anh làm cội băng mai
tang em chờ mấy thuở
xưa em làm kiếp lá
rụng xuống lòng suối thu
anh làm mưa tháng bảy
hàng lệ biếc tương tư
xưa em làm kiếp hoa
chết rũ trong nội cỏ
anh làm phiến sương qua
thương em hạt lệ nhỏ
xưa em làm kiếp mây
chiều lang thang cổng gió
anh làm con chích chòe
hát ca trên đầu gậy
xưa em làm kiếp hồ
ưu tư mùa cuối hạ
anh làm chim bói cá
đậu soi mấy mùa trăng
em làm trang tôn kinh
anh làm nhà sư buồn
đêm đêm ngồi tụng đọc
lòng chợt nhớ vương vương
đợi nhau từ mấy thuở
tìm nhau cõi vô thường
anh hóa thân làm mực
cho vừa giấy yêu thương
xin chờ nhau mai sau
chốn mây mờ phiêu bạt
em đầu thai vào hoa
chờ nghe tiếng chim hót
chúng ta làm một thân
quốc đô núi sông biếc
chúng ta làm một thân
suốt vô cùng trụ diệt

Phạm Thiên Thư

No comments: