Friday, December 7, 2018

Chỉ Còn Một Bóng Trăng Thôi - Nguyễn Tâm Thương


Chỉ Còn Một Bóng Trăng Thôi
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ta về phố đứng bơ vơ
Thấy con trăng cũ đã mờ một phương
Như ta lúc mới lên đường
Mất em theo những mù sương cuộc đời

Như ta đánh mất ta rồi
Từ khi ta biết trên trời mây bay
Nếu sau năm tháng lưu đày
Ta là kẻ lạ về đây ngậm ngùi

Chỉ còn một bóng trăng thôi
Mà con trăng cũng phai rồi một phương

Nguyễn Tâm Thương
(trích tuần báo Tuổi Ngọc)

No comments: