Saturday, December 15, 2018

Chiếc Cầu Chữ Yêu - vkp Phượng ngày nay


 
CHIẾC CẦU CHỮ YÊU
Xin phép được cảm tác bài Chiếc Cầu Chữ Y của Như Không Quang Trung Định

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em mong được thêm một lần
Anh về chốn cũ thăm Cầu Chữ Y
Con sông ba ngả phân ly
Nước tuôn ra biển... người đi không về
Phượng Hoàng vàng vọt ủ ê
Qua đò vẫn nhớ lời thề sắc son
Cầu ba nhánh rẽ mãi còn
Nước sông chảy xiết không mòn nhớ thương
Dẫu rằng ngăn cách đại dương
Hải Âu hóa kiếp yêu đương Phượng Hoàng
Chúng mình lỡ buộc dây oan
Nghiệp căn phải trả nợ vàng đã vay
Dù cho trần thế đọa đày
Cũng tin sẽ có một ngày hoan ca
Khúc tình vạn dặm chan hòa
Quyện dòng nước ấm chảy ra xứ người
Cầu Chữ Yêu... nhớ muôn đời!!

 
Saigon tháng 12/2018
vkp phượng ngày nay

 
CHIẾC CẦU CHỮ Y

 
Ở Sai Gon có chiếc cầu chữ Y
Chữ Y dài. Chia thành ba nhánh
Cái đuôi chữ Y chỉ về một hướng
Hai nhánh trên đầu hai nẻo khác nhau


Cái chữ Y chẳng biết tự khi nào
Đuôi chữ Y là con đường độc đạo
Chỉ một hướng thôi. Nên dù giông bão
Đã đi cùng nhau là đến cuối cuộc đời
Chỉ một con đường
Nên cũng tất nhiên thôi
Chia đôi giọt mưa và chia cả nắng
Chia hạt muối nếm cùng vị mặn
Nên dẫu rất khác nhau
Mà vẫn khát nhau


Hai nhánh bên trên chẳng biết hướng nào
Chỉ chắc chắn một điều
Hai nhánh rẽ đi về hai hướng khác
Nhánh xuôi về Nam. Nhánh ra phía Bắc
Khổ thân qụa nối chiếc cầu Ô Thước
Đợi tháng Bảy về
Giữa đời nhau còn rớt hạt mưa Ngâu ?
…Vàng áo em bay theo gió giữa cầu
Chiếc cầu hình chữ Y
Chữ ” Yêu ” cũng bắt đầu như vậy
Em đứng giữa ngã ba cầu,lưỡng lự
Sông chảy đôi dòng
Tình chia bao nhánh
Một đời người biết mấy nỗi phù vân !


Như Không
4/2017

 

 

 

No comments: