Friday, January 10, 2020

Đàn Sâu Đo Cộng Sản - Phan Huy


Đàn Sâu Đo Cộng Sản

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mùa xuân ấy, thật tủi buồn oan khốc!
Một tai trời đã giáng xuống quê hương
Đàn sâu đo Pắc Pó vượt Hiền Lương
Tràn ngập cả một Miền Nam gấm vóc.

Còn gì đâu những đồng ngô ruộng thóc!
Còn gì đâu những thành phố thôn trang!
Đàn sâu qua, để lại nỗi kinh hoàng
Hằn trên trán người dân lành sống sót.

Đàn sâu đo vừa bò vừa nhảy nhót
Theo điệu khèn sai khiến của ma vương
Đi dựng xây một chủ nghĩa hoang đường
Bằng tài sản, máu xương người trần thế.

Đàn sâu đo vừa đi vừa kể lể
Ta là dòng chúa tể đấng Lê nin
Là cháu ngoan bác vĩ đại Hồ minh
Đoàn bách thắng, đảng búa liềm vô địch.

Đàn sâu đo, lá rừng không mấy thích
Mà lại ăn vàng nén với kim cương
Thèm đô la và khoái nhất máu xương
Ưa thuốc cán, bia tây, và rượu mỹ.

Đàn sâu đo có biết gì liêm sĩ
Dương lá cờ liềm búa của công nông
Mà lại đi bóc lột sức người dân
Cướp sành sạch đất đai và tài sản.

Đàn sâu đo biến hình thành đại cán
Có nhà cao, khách sạn lẫn sân gôn
Có uy quyền, bổng lộc để cháu con
Triều cộng sản ngàn năm quyền thế tập.

Đàn sâu đo khác chi bầy cá mập
Đang lộng hành trên dải đất quê hương
Đau lòng thay! con cháu của Hùng Vương
Đang thọ nạn đàn sâu đo Cộng sản.

Phan Huy

304Đen – llttm - DLB

 

No comments: