Friday, January 3, 2020

Vẫn Là Mùa Thu Đi - Thuyên Huy


Vẫn Là Mùa Thu Đi

 

Thu ngủ trên đồi hương cỏ say
Lá rơi vàng đuổi bóng ngựa gầy
Chuyến xe thổ mộ ngày hôm đó
Quên chở người về kịp chiều nay

 
Cũng ngập cũng ngừng qua lối xưa
Chân ai bước khẻ gió sang mùa
Cụm hoa vàng lạ chờ thu thức
Ở đó cuối đường thả tiếng mưa

 
Rồi mùa thu đi người cũng đi
Mang theo từ đó mảnh tình si
Lá cứ rơi như mùa thu cũ
Chuyến xe thổ mộ vẫn chưa về

 
Thuyên Huy
Melbourne có thật thu đã đi 2019

 

No comments: