Thursday, January 23, 2020

Nhớ Tết Mậu Thân - Thiết Bảng


NHỚ TẾT MẬU THÂN


 
 
 
 
 
 
 
Đón Tết năm nầy nhớ Mậu Thân
Ba mươi tháng chạp súng vang gần
Cộng quân tấn kích vào thành phố
Xác giặc phơi đầy ở góc sân
Giặc Cộng hung hăng, gây thảm khốc
Dân lành khốn khổ, diệt vô thần
Oan hồn gào thét đòi xương máu
Xử bọn hung tàn lũ Bắc quân.


Thiết Bảng

No comments: