Friday, January 10, 2020

Phố Vào Thu Em Về - Thuyên Huy


Phố Vào Thu Em Về
 

 
 
 

Em về hôm phố vào thu
Vàng tay lá rụng ngu ngơ tạ đời
Áo đôi tà khép mọc mời
Nón nghiêng chiều muộn ơn người là đây
Đường xào xạc gió thu bay
Cũng ngày phố biết thay màu tương tư
Tương tư từ buổi ban sơ
Tôi ngồi chép nốt bài thơ kiếp này
Tưởng chừng như phút sum vầy
Ngờ đâu tình vẫn hao gầy tiếc thương
Ngậm ngùi thu đứng bên đường

 
Thuyên Huy

No comments: