Wednesday, January 15, 2020

Về Thăm Trường Cũ - Nguyễn Cang


VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Về thăm trường cũ phượng tàn rơi
Áo trắng Văn Khoa khuất nẻo rồi
Kỷ niệm ngày xưa giờ mất dấu
Khung trời mộng ước  đã xa tôi

Mấy năm đại học ngồi chung lớp
Nay ở phương nào thương nhớ ơi!

Dâu bể qua rồi sao cách biệt ?
Về đâu  man mác giữa dòng đời?!!

 
Nguyễn Cang (6/12/2019)

No comments: