Thursday, January 23, 2020

Chút Dư Âm Xuân Xưa Gò Dầu Cũ - Thuyên HuyChút Dư Âm Xuân Xưa Gò Dầu Cũ

 


 
 
 
 
 
 
 
Nhớ một sáng xuân về ngang chùa Thạnh Lâm, Gò Dầu Hạ nơi gặp một người rồi không gặp nữa từ những năm xa xưa lắm.

 Một sáng về lại Gò Dầu xưa
Ở đây trời vừa chớm sang mùa
Gốc mai nhà cũ lưa thưa nở
Nhớ người nhớ cả dáng xuân xưa

 
Cũng một sáng xuân rực pháo hồng
Đường lên chùa cỗ phố người đông
Em áo vàng hoa màu mai sớm
Tôi chậm bước sau ngập cả lòng

 
Em tóc buông dài thả gió xuân
Miệng cười theo từng tiếng trống lân
Chân chim rộn ràng hồi chuông đổ
Nhìn theo hồn tôi những bâng khuâng

 
Dưới mái hiên chùa mình quen nhau
Người qua bẽn lẽn mấy câu chào
Bên cụm mai vàng cùng hái lộc
Nhắc thầm nhớ về lại xuân sau

 
Xuân sau tôi về lại phố xưa
Em đi bỏ phố đón giao thừa
Sân chùa cũng cụm mai vàng đó
Biết đâu tìm nữa áo vàng xưa

 
Mái hiên chùa cỗ vẫn còn đây
Xiêu xiêu một nửa cũng nơi này
Khói hương quyện chút dư âm cũ
Xuân giờ chỉ là xuân của ai

 
Thuyên Huy
Một xuân nữa xứ người Canh Tý 2020

No comments: