Saturday, May 9, 2020

Chuyện Cô Gái Miền Nam - Phan Huy


Chuyện Cô Gái Miền Nam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuyện xãy một ngày cuối tháng tư
Miền Nam cô gái đẹp như mơ
Bỗng dưng đột quị trên đường phố
Có lũ lưu manh xúm lại rờ…

Đầu sỏ- lão già trắng bộ râu
Đeo đuổi theo nàng đã rất lâu
Cô gái Miền Nam thơm ngon quá
Hắn thèm từ lúc ở hang sâu

Lão bèn tụ tập đám lâu la
Gồm toàn quân một mẹ ba cha
Đâm thuê chém mướn ga Hàng Cỏ
Lăn dừa đá cá chợ Đông Ba

Bọn chúng thành ra đảng mẹ mìn
Trương lá cờ ma búa gạt liềm
Đỏ tanh mùi máu trông mà khiếp
Theo chân cô gái cứ rập rình

Cho đến một mùa xuân bảy lăm
Thanh bình hạnh phúc khắp miền Nam
Cô gái hồn nhiên đi dạo phố
Lên cơn xây xẩm ngã ra nằm

Nghìn năm chúng được một cơ may
Cô gái trên đường té ngủ say
Bà con không một người tiếp cứu
Bọn phỉ xông vào… khốn nạn thay!

Than ôi một tấm thân ngà ngọc!
Rơi vào nanh vuốt lũ cuồng nô
Than ôi một khuynh thành tuyệt sắc!
Trong tay bọn giặc Hán rợ Hồ

Hỡi cô con gái miền Nam ấy
Bốn chục mùa xuân lẻ thoáng qua
Có bao giờ nhớ thời xuân sắc?
Và tiếc đời mình một kiếp hoa?

Phan Huy

No comments: