Thursday, May 28, 2020

Giữ Chút Niềm Tin - vkp Phượng ngày xưa & Còn Lại Quạnh Hiu - Nguyên Trần


GIỮ CHÚT NIỀM TIN
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cảm ý từ bài thơ Còn lại quạnh hiu của Nguyên Trần
Tình xa nào cũng thế thôi
Buồn thương tiếc hận, đổi dời được sao?
Thời gian vun vút qua mau
Khiến  nhân nghĩa bị kéo dao cắt lìa
Không gian vạn dặm cách chia
Nửa vòng trái đất, bên kia chân trời
Thay lòng, dạ có chơi vơi?
Dám đâu trách cứ tình đời đổi thay!
Tại Ai  lỡ một lầm hai
Nên giông bão gieo đắng cay chúng mình
Thôi thì giữ chút niềm tin
Cho nhau lần cuối cuộc tình trái ngang
Vấn vương chi? Thêm bẽ bàng!!!

 
Saigon Tháng 5/2020 
vkp phượng ngày xưa

 
Còn Lại Quạnh Hiu

 
Thơ thẩn nhìn lên mây trắng bay
Đời ta cô quạnh biết bao ngày
Ân tình chốn cũ đà phai nhạt
Nhân nghĩa thời nay cũng đổi thay
Phương ấy em còn vui hạnh phúc
Chốn nầy ta mãi xót chua cay
Thời gian trôi giạt lòng hiu hắt
Vương vấn buồn bay theo bóng mây.

                                  
Toronto 14/5/2020
Nguyên Trần

No comments: