Thursday, May 21, 2020

Hạ Đi Người Xa Người - Thuyên HuyHạ Đi Người Xa Người

 
 

 
 

Một sớm hạ tàn mình tiễn nhau
Người đi bỏ lại một trời sầu
Tôi về hun hút đường lẻ bạn
Bịn rịn con tàu không qua mau

 
Rồi tàu cũng rời khỏi sân ga
Lá khô vàng rũ cánh phượng già
Chiều chia tay nắng buồn man mác
Người đi thật rồi đi rất xa

 
Mấy mùa hạ đến rồi hạ đi
Chuyến tàu năm ấy cũng chưa về
Lẻ loi góc sân ga quạnh vắng
Vẫn còn những phút cuối biệt ly

 
Từ độ vắng người phố mất vui
Đường xưa cây lá cũng ngậm ngùi
Tàu cứ vô tình đi rồi đến
Tiếng còi xé nát cõi lòng tôi

 
Một sáng đầu mùa hạ mới sang
Sợ ngày nào đó hạ sẽ tàn
Cũng chuyến tàu xưa ngày hôm ấy
Tôi bỏ phố đi bỏ vội vàng

 
Thuyên Huy


No comments: