Thursday, May 21, 2020

Eternal Love - Thơ song ngữ - Nguyên TrầnThơ song ngữ

Eternal Love

If one day the sun doesn’t rise
The whole wide world spinning without light
As my love soaks in lonesome ditch
No hope breath leads to the shine

A truth that makes my heart softly
Love is never to say sorry ***
But once you walked away as vanish
My feeling hurt with space empty

The Autumn leaves turn reddy sides
Whisper true love never been denied
Resurrection slowly flourishes
All the rhymes just seemed to hide

Thought we’ve torn apart to suffer
Finally God brought us to each other
The moon smiles for our happy tears
The birds sing for two devoted lovers .

Nguyên Trần,
Toronto

* * * An immortal statement  from a famous movie film “Love Story” which featured the significant tag line “ Love means never having to say you’re sorry”. The film based on a Eric Segal novel with the same title.  Casting  Ryan O’Neal, Ali MacGraw, Ray Milland. Film was released in the SaiGon capital in early of 1970s. Besides of that, the film theme soft song “ Love Sory” composed by Francis Lai once made the Vietnamese youth thrilling with amazing passion.

Love Story-1970              
Chú thich:

O’ Neal từng là con rể của  của danh thủ quần vợt nóng tính   John  McEnroe

 
Bản phỏng dịch :

Tình thiên thu

Nếu một ngày không có mặt trời
Còn đâu ánh sáng khắp muôn nơi
Tình tôi tan vở bờ hiu quạnh
Hơi thở nào ru điệu lả lơi

Lòng tôi luôn nhớ bấy nhiêu điều
Chữ “ tiếc” không nằm chung chữ “yêu”
Những lúc bóng em mờ lẩn khuất
Niềm đau ngơ ngẩn dáng tiêu điều

Chiếc lá buồn Thu đỏ khắp nơi
Thì thầm yêu thấm thiết
muôn đời
Hồi sinh rực sáng bao tình ý
Kết lại vần thơ
điệu lả lơi

Tưởng rằng tình v
ỗ cánh bay xa
Thượng đế bắ
t cầu đôi chúng ta
Giọt lệ tương phùng trăng múa hát
Châu về hiệp phố lũ chim ca .

Nguyên Trần

No comments: