Saturday, May 9, 2020

Vọng Phu Thạch - Nhóm Vườn Thơ Mới - Thơ Xướng Họa


THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 49 –VƯỜN THƠ MỚI

Chủ đề: Hòn vọng phu

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài xướng:

             

VỌNG PHU THẠCH

Hình đá ai đem đặt biển đông,
Giống hình nhi nữ dạng ngồi trông.
Da dồi phấn tuyết phơi màu trắng,
Tóc gội dầu mưa giũ bụi hồng.
Ngày ngắm gương ô soi đáy nước,
Đêm cài lược thỏ chải trên không.
Đến nay hỏi đã bao nhiêu tuổi,
Trạc trạc bền gan chẳng lấy chồng.


Tôn Thọ Tường


Họa 1:

            

 HÒN VỌNG PHU

Xuân, hạ, thu... rồi lại đến đông
Ngàn năm mãi đứng mỏi mòn trông
Người đi biền biệt mờ nhân ảnh
Kẻ đợi còn đây nhạt má hồng
Dõi cánh nhạn bay về cửa ải
Theo làn mây quyện chốn chân không
Thương con nát ruột đau lòng đá
Dãi nắng dầm mưa đợi bóng chồng!Chu Hà

 

Họa 2:

           

VỌNG PHU THẠCH

Bồng con đứng giữa biển trời đông
Hoá đá ngàn năm mãi ngóng trông
Nhi nữ phơi gan giồi má thắm
Tiết trinh chặt dạ chạnh dương hồng
Soi mình đáy nước - lòng thương cảm!
Rõ phận bèo mây - ai thấu không?
Khuyên nhủ thế nhân tình sáng đẹp
Dẫu xa cách trở vẫn chờ chồng.


 

Kim Trân

Họa 3  :

          

THIẾU NỮ CHỜ CHỒNG

Ngồi ngóng bóng chồng tại biển đông
Dáng ai nhìn mãi mỏi mòn trông
Tóc khô toả xuống loan sang trắng
Da lại nhăn nheo trét phấn hồng
Ngày đến gương soi vùng đáy nước
Đêm về lược chải quyện trên không
Anh ơi nỡ thấy em lo mãi
Sao để em đây chẳng thấy chồng.Triều Phong Đặng Đức Bích

Họa 4:

            

NÚI VỌNG PHU

Vọng phu hóa đá nỗi sầu đông.
Bền bỉ ôm con mãi đứng trông.
Thuở trước đã thành gương nữ hạnh,
Ngàn sau còn thắm quả tim hồng.
Ngày phơi mưa nắng, ngày dài quá,
Đêm ngắm trăng sao, đêm lạnh không?
Biển cũng cảm thương cau mặt sóng,
Xanh xanh triền núi hỏi đâu chồng?

Minh Tâm


 

Họa 5:

 
ĐÁ VỌNG PHU

 
Bốn mùa xuân hạ đến thu đông
Huyền thoại bồng con đứng đợi trông
Tuyết trắng hơi sương đầu nhuốm bạc 
Xanh lơ đỉnh núi phủ mây hồng 
Soi gương đáy nước tìm nhân ảnh 
Chải tóc đêm trăng ngó chốn không 
Thử hỏi bao năm cùng tuế nguyệt 
Trơ gan hoá đá vẫn trông chồng.

 
Hương Lệ Oanh VA

 
Họa 6:

 

VỌNG PHU THẠCH

 
Đã mấy mùa thu ngóng hướng đông
Tượng hình nhi nữ đứng chờ trông
Chinh phu cách biệt mờ sương khói
Thiếu phụ trông vời nhạt sắc hồng
Gió cuốn` tưởng chừng thuyền ghé bến
Nào ngờ tuyết đổ quạ kêu không
Đêm đêm gió lạnh tràn thân đá
Mãi mãi bồng con  đứng đợi chồng !

 
Nguyễn Cang

 

 

No comments: