Thursday, May 28, 2020

Tình Bay Xa - Nguyễn Cang


TÌNH BAY XA

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đếm thời gian,  mấy  ngón tay gầy
Phút chốc đi qua nào có hay
Chợt nhớ ngày xưa lời ước hẹn
Bao năm rồi gió cuốn  mây bay!

Em là cô gái tuổi băng trinh
Áo trắng nữ sinh chưa vướng tình
Ta  lính trận đôi lần nghỉ phép
Yêu người theo vận nước lênh đênh

Tình ta vừa mới chớm hương đầu
Lơ lửng thuyền tình biết tới đâu?
U ẩn mắt huyền sầu viễn xứ
Nghe lòng man mác cảnh bèo dâu

Trời chiều nhạt nắng bến cô liêu
Sông Cái Bè lờ lững hắt  hiu
Bìm bịp ẩn mình  kêu  nước lớn
Nhớ thương  nhiều bóng dáng em yêu

Lần cuối gặp nhau  thề nguyện ước
Mai nầy đất nước hết đao binh
Ta xe  duyên thắm không còn đợi
Tay nắm tay nhau đẹp vẹn tình

Nhưng rồi chinh chiến cũng qua đi
Trường  cũ tìm em nào thấy chi
Ngơ ngác nhìn mây sầu lẻ bạn
Phương trời nào mỏi cách chim di?

Bây giờ lạnh buốt cõi không gian
Màu mắt thơ ngây tóc xõa ngang
Gom góp hương xưa vào bát cú
Ru hồn xao  động thấu tâm can!

Nguyễn Cang (10/2/2020)


No comments: