Saturday, May 2, 2020

Bức Tượng Thương Tiếc Nghĩa Trang Quân Đội - Bs Trần Xuân Dũng


Bức Tượng Thương Tiếc Nghĩa Trang Quân Đội

 
 
 
 
 
 
 
 
Bất-động ngồi trên xa-lộ
Trầm –tư súng đặt ngang đùi
Chiều buông, nắng ngang nửa mặt
Mắt nhìn, anh dáng không vui

Anh là hồn thiêng hay tượng
Về từ mọi ngả quê-hương
Bình-Giả, rừng u tối sẫm
Kontum, đất dỏ nhiều sương

Bóng anh dân đã từng gặp
Quanh khu rừng núi Bồng Sơn
Dường như chân dèo Phủ-Cũ
Máu vương vai áo đã sờn

Quê em ngày còn thơ-ấu
Rất nghèo, trên đất Gio Linh
Anh đã nhiều phen chiến đấu
Lâm tử nhiều hơn thoát sinh

Nhắc tới tên vùng Quảng-Trị
Anh ngời ánh mắt hiển linh
Rồi Đông –Hà, sông Thạch-Hãn
Bâng-khuâng như nhớ người tình

Anh là Thiên Thần Mũ Đỏ?
Ngực còn lấp lánh huy-chương
Ôi chao! Em chưa nhìn rõ
Dường như máu rỉ bên sườn

Lãng đãng áo anh đổi sắc
Hoa rừng đã trở màu đen
Huy-hiệu trên vai nhoè biến
Mọi quân binh- chủng thay phiên

Anh như Kình-Ngư, Ó-Biển?
Cánh tay “Sát Cộng” ngang tàng
Anh là Thuỷ Quân Lục Chiến?
Mùa hè đỏ lửa hiên-ngang

Em muốn mời anh ly nước
Rót từ dừa xứ Tam-Quan
Đôi môi anh sao mím chặt
Lạnh như đồng đúc khô khan

Đêm sâu em nghe rờn rợn
Mắt anh rực lá quốc kỳ
Hãnh-diện đền ơn tổ-quốc
Chiến trường nào anh ra đi?

Bác sĩ Trần Xuân Dũng
Trich "Như Sóng Thần Lên"

304Đen – llttm - BCT

No comments: