Tuesday, May 5, 2020

Rồi Sẽ Đến Một Ngày - Phan Huy


Rồi Sẽ Đến Một Ngày

 
 

 
 
 
 
 
Rồi sẽ đến một ngày không báo trước
Dân tộc này phẫn ức quá trào dâng
Sẽ vùng lên cơn biển dậy sóng thần
Sẽ trút xuống trận vỡ bờ tức nước

Đến khi ấy dù cho quân đảng cướp
Giàn côn an cảnh sát chặt như nêm
Giăng đặc công bộ đội khắp ba miền
Cũng bất lực trước biển người thịnh nộ

Trước tiên hết đoàn biểu tình đạp đổ
Ngọn búa liềm tai ách quá oan khiên
Tròng lên trên thân phận hàng thập niên
Như cục bướu ung thư cần giải phẩu

Rồi thứ đến là lăng hồ đại cáo
Đập lồng gương lôi xác ướp ma vương
Triệt lá bùa đang trấn yểm quê hương
Thì mới biết cái thây kia bằng sáp

Đoàn biểu tình tràn lên trên đường phố
Đảng bạo quyền sụp đổ đã từ lâu
Bộ đội công an như rắn mất đầu
Tan chảy hết hòa vào trong quần chúng

Cuộc nổi dậy thành công không tiếng súng
Bởi lòng dân đã đến lúc chín muồi
Và đảng đoàn đã rã nát như rươi
Chỉ còn lại bầy trung ương quỉ đỏ

Nào Phúc niểng, Ngân tồ, và Trọng lú
Kìa Nhân giòi, Dũng ếch, với Sang sâu
Đứa khóc than, đứa lạy lục khẩn cầu
Xin dân tộc đồng bào tha tội chết…

Rồi sẽ đến một ngày phải đến
Luật báo đền thiện ác rất phân minh
Và hoàng thiên hữu nhãn thật công bình
Dân tộc Việt sẽ qua thời đen tối.

Phan Huy

No comments: