Thursday, May 21, 2020

Thu Sầu Muôn Thuở - Nguyên Trần


THU SẦU MUÔN THUỞ
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghe chớm Thu về trong mắt ai,
Heo may hôn nhẹ giấc u hoài.
Vèo bay chiếc lá lung linh nắng,
Năm tháng tình xưa vẫn khó phai.

Thoang thoáng dịu dàng hương đóa ngâu,      
Đưa hồn ta chất ngất u sầu.
Đàn xưa lỗi nhịp người đôi ngã,
Bèo giạt hoa trôi mãi tận đâu.

Buồn ngắm Thu đi dưới nắng hồng,

Mà nghe lòng chạnh nỗi thương mong.
Cuối đời phiêu bạt thân cô lữ,
Thu hát cho ta nén tiếng lòng.

Đêm Thu trăn trở giấc đìu hiu,

Gởi mộng nương theo một dáng kiều.
Cuối mảnh đời ta là cỏ mục,
Quạnh hiu bầu bạn kiếp cô liêu./.


Toronto Tàn Thu 2019
NGUYÊN TRẦN

No comments: