Saturday, August 1, 2020

Ai Ngờ - Thơ Xướng Họa Nhóm Thi Hữu


THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 20 –THI HŨU

Bài xướng:
 
 
 
 
 
AI NGỜ

Hàng năm tháng bảy cúng cô hồn
Vị quốc vong thân ruộng núi chôn
Giử nước bị thương thân xác dập
Gìn nhà chết trận tử thi dồn
Cờ Vàng thất thế quê cha mất
Chính nghĩa sa cơ đất mẹ hôn
Giả biệt bôn ba đời viễn xứ
Ai ngờ biển lớn trở nên cồn ?!


Tím July/25/2020

Họa 1:

 
CÚNG CÔ HỒN

 
Tháng bảy mỗi năm cúng gọi hồn
Mậu Thân người chết chẳng mồ chôn
Cộng quân tấn kích thây chồng chất
Tổ quốc lâm nguy lửa dập dồn
Ngày ấy khăn tang, buồn tử sĩ
Bây giờ nhang khói, tím hoàng hôn
Lạc loài uổng tử rên thê thiết

Tiếng khóc dân oan dậy khắp cồn.

 
Thiết Bảng (July 27,2020)

 
Họa 2:

 
THƯƠNG HẢI TANG ĐIỀN

 
Tử sĩ anh linh vất vưởng hồn        
Tình nhà nợ nước xác vùi chôn         
Anh em đùm bọc đâu nên nỗi          
Huynh đệ vì sao lụy thế dồn     
Mấy độ tang thương sầu đất mẹ             
Bao lần mây phủ xám hoàng hôn      
Ngàn năm nô lệ rơi xương máu        
Quyện với non sông trộn biển cồn .


 
Chu Hà

 

No comments: