Friday, August 7, 2020

Em Về Trời Chợt Đổ Mưa - Thuyên Huy

Em Về Trời Chợt Đổ Mưa

 
 
 
 
 Em về trời chợt đổ mưa
Giọt lao xao nhớ giọt lưa thưa sầu
Cũng con đường cũ hôm nào
Gặp em bên phố chờ nhau tạ tình
Đất trời từ đó lặng thinh
Chiều xơ xác nắng chiều chênh vênh tàn
Ngập ngừng thu chở mùa sang
Mưa lùa tóc bỏ muộn màng lại đây
Tiếc thương rồi cứ hao gầy
Lá tơi tả rụng tháng ngày tương tư
Hẹn không còn nữa để chờ
Chấp tay che nổi dại khờ tiếc thương
Ngậm ngùi làm kẻ bên đường
Ngữa tay hứng giọt mưa luồng xót xa
Quên rồi những chuyến xe qua
Nửa đời còn lại chỉ là hư không
Vắng em sông vẫn một dòng

Thuyên Huy

No comments: