Wednesday, August 12, 2020

Vịnh Con Chuột - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa


THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 59- VƯỜN THƠ MỚI

 
Bài xướng:
 VỊNH CON CHUỘT

 
Đào hang, lót ổ cả bầy sanh
Bá tánh lầm than bởi chúng hành
Gặm áo, gặm quần, tha cắn bạc
Moi kho, moi tủ, phá tan thành
Ruộng đồng, nương rẫy lơ mơ nát
Phố xá, nhà xe lớ ngớ banh
Sớm tối chui luồn chờ đợi mánh
Động thời thu gọn rúc nhanh nhanh.

 
Chu Hà

 
Họa 1:

 
VỊNH CHUỘT

 
Giỏi phá trên đời lại giỏi sanh,
Truyên lan thêm bệnh dịch hoành hành
Mắt tinh tai thính chui đầy cống,
Răng bén trí lanh khoét thủng thành.
Đẻ lắm, tủ rương nằm lóc nhóc,
Xơi nhiều, kho lẫm đổ tanh banh.
Chuột con chuột lớn sao nhiều thế?
Tàn hại nước nhà đói khổ nhanh.

 
Minh Tâm

 
Họa 2:

              
VỊNH CHUỘT

 
Canh tý đầu năm chuột sản sanh
Bắt đầu đại họa tới hoành hành
Trung hoa truyền nhiễm đầy bệnh dịch
Vũ Hán xác người chất tựa thành
Thế giới kinh hoàng vì chóng nhiễm
Quốc gia kinh tế tuột tanh banh
Á Âu hoảng hốt vì Cô vít
Dịch bệnh lây lan thật quá nhanh.

 
HLO

 
Họa 3:

          
Ý THỨC DIỆT CHUỘT

 
Loài chuột lợi gì cứ sản sanh
Chuyên môn đục khoét muốn hoành hành
Đêm khuya tăm tối giương râu mắt
Cống hẹp chạy chui loạn phố thành
Hôi hám môi trường gây nhiểm độc
Xốn xang vườn ruộng bị quần banh
Bình an mạnh khoẻ nên suy ngẫm
Chung sức người ơi! Hãy diệt nhanh.

 
Kim Trân

 
Họa 4:

 
CHUỘT HẠI NGƯỜI

 
Thế sự thăng trầm chuyện tử sanh
Nằm nghe chuột khoét mặc hoành hành
Xóm  nghèo  nhà dột mưa mềm chiếu
Phố   lụt dâng nước ngập thành
Chủ tịch hầu non  bày tiệc rượu
Quan bà mặc váy khoái chơi banh
Chuột ăn chuột gậm bao người khổ
Dịch bệnh lan truyền  giết thật nhanh!

 
Nguyễn Cang

 
Cảm tác:

               
CHUỘT THẾ KỶ XXI

 
Năm tý chuột ở trong hang
Ra ngoài truyền dịch xóm làng gớm ghê
Hai mươi thế kỷ ê chề
Lây Lan bệnh dịch bốn bề chẳng an

 
Làm cho nhân loại kinh hoàng
Biết bao đau khổ lầm than không ngờ
Xảy ra bao chuyện ngu ngơ
Để cho xáo trộn bến bờ bình yên

 
Khiến cho thế giới đảo điên
Cũng vì hai chữ kim tiền mà thôi
Mới hay tham vọng ở đời
Bao nhiêu cho đủ đầy vơi dạ phàm

 
Sanh tâm mê muội muốn ham
Không lường hậu quả việc làm ác nhơn
Gây bao kẻ oán người hờn
Trót sanh thời buổi hạ ngươn cam đành.

 
Cò mẹ

 

 

No comments: