Tuesday, August 4, 2020

Biết Đến Bao Giờ - Nhóm Thi Hữu Thơ Xướng Họa


THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 21-THI HỮU

 
Bài xướng:( bát vỹ độc vận)         


BIẾT ĐẾN BAO GIỜ ?

 
Đất khách nơi này vắng thế nhân .
Xa quê hoài niệm dạ tần ngần .
Suy tư khắc khoải lòng vương vấn .
Mong ước dập dồn dạ tủi thân .
Kết nghĩa luận bàn bao lấn cấn .
Thâm tình chia sẻ những gian truân .
Từ ngày mất nước cùng nhau hận .
Biết đến bao giờ mới đón Xuân ???

Lâm Hoài Vũ

30/07/2020  

Họa 1:
HỌA THƠ KẾT BẠN

(họa một vần đủ 8 chữ)
Gởi thơ kết bạn với thi nhân .
Không biết nhau nhưng chẳng ngại ngần ..
Giới thiệu vài hàng mong cố vấn .
Đáp lời dăm chữ chắc thành thân ..
Năm xưa chiến trận bao gay cấn .
Thuở đó tung hoành lắm khổ truân .
Có lẽ anh em chung mối hận .
Thù nhà nợ nước hết còn xuân !

Trương Trọng Kiên
(July 30, 2020)

  
Họa 2:               

 
VIỆT TỘC

 
"Vịt" cộng độc tài lũ ác nhân
Buôn dân bán nước tội vô ngần
Nhìn kìa VIỆT TỘC banh buồn phận
Thấy đó RỒNG TIÊN nát khổ thân
Thất thế ly hương đời lận đận
Sa cơ biệt xứ sống gian truân
Bốn lăm biệt xứ lòng còn hận
Mạt lộ quê người quãi hưởng Xuân.

 
Tím July/30/2020

 
Họa 3:

 
MƠ ƯỚC


Lạc bước quê người vọng cố nhân
Biển xanh cách trở nước trong ngần
Tang thương biến đổi lương tâm vấn
Hạnh phúc sum vầy bạn hữu thân
Vận nước chưa đền,  còn nợ cấn
Non sông chẳng trả,  giận đời truân
Bao năm mất nước trường thiên hận
Mơ ước thanh bình đón nắng xuân.


Thiết Bảng

 
Họa 4:

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ?

Lướt bụi băng rừng kiếm mật nhân
Triền khe suối chảy nước trong ngần
Nhìn lên bản thượng thêm rầu phận
Ngó xuống buôn làng nghĩ tủi thân
Bởi vốn đau gan nên cẩn thận
Vì chưn hồng diện phải đa truân
Leo đèo mệt nhọc mà không giận
Quyết lấy đem về cất rượu xuân.

 Tư Cà Nhổng
August 1, 2020

 

 

 

 

 

 

No comments: