Saturday, August 29, 2020

Sương Đọng Bờ Mi - vkp Phương tím

SƯƠNG ĐỌNG BỜ MI

Bởi em giấu hoàng hôn trong đáy mắt
Nên ráng hồng vội tắt lúc chiều buông

                         (  Thơ ghi trên ảnh )

 
Giấu mắt lệ... nghẹn lòng nhìn nắng tắt
Mây tím bay qua gợi nhớ tình sầu
Tâm tư u uất- ai thấu niềm đau?
Đêm buông xuống thấy cô đơn lạc lỏng!

*
Gió xuyên qua mành- bờ mi sương đọng
Đem bóng hoàng hôn lau giọt cô liêu
Ôm nặng túi thơ  cứ tưởng nhẹ hều
Nên gom hết cho vào lều ký ức...

*
Để rồi năm canh mơ màng thao thức
Kỷ niệm lần lượt gm nhấm tim gan
Nhân thế trăm năm có quá phũ phàng?
Nay còn không đầy phần tư thế kỷ!

*
Cuối cuộc đời- chưa tìm ra chân lý!!!

 
Saigon Tháng 8/2020
vkp phượng tím

No comments: