Tuesday, August 4, 2020

Nhìn Lại Hình Ảnh Cũ: Dân Biểu Thiên Tả VNCH Biểu Tình - 304Đen


Nhìn lại hình ảnh cũ: Một số dân biểu thiên tả ngồi biểu tỉnh, tuyệt thực trước Hạ Nghị Viện để chống Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 10/2/1975.

 


 

Một số dân biểu thiên tả ngồi biểu tỉnh, tuyệt thực trước Hạ Nghị Viện để chống Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 10/2/1975. Những dân biểu thân cộng này đốt hình TT Thiệu, và đưa ra biểu ngữ: "Thiệu phải từ chức. Còn Thiệu là còn chiến tranh, nghèo đói". VNCH là một thể chế dân chủ và tự do, không ai đàn áp các ông bà này. Cuối cùng thì mong ước của nhóm dân biểu "Ăn cơm Quốc Gia, thờ ma cộng sản" đã được toại nguyện. TT Thiệu phải từ chức và lưu vong, nhưng cả miền Nam bị cộng sản cưỡng chiếm, hàng triệu người phải bỏ mạng trên đường vượt biên... Còn mấy ông bà dân biểu này tưởng đâu được cộng sản chiếu cố, nhưng ngờ đâu cả nhóm cũng bị bắt đi tù cải tạo, bị cướp nhà, bị bắt đi kinh tế mới, ai may mắn lắm thì được cộng sản cho phép đi đạp xích lô.

Người chuyển bài – HHM -USA

No comments: