Monday, August 17, 2020

Tây Ninh Đó Người Có Về - Thuyên Huy


Tây Ninh Đó Người Có Về

Để tặng đám bạn cùng một quê nhưng đường đời trôi giạt muôn ngàn lối, bỏ quê đi mà chưa có lần về.

 
 
 


Người có về ngang qua Hiếu Thiện
Nhớ thăm cô em gái Gò Dầu
Tóc hong nắng muộn lòng xao xuyến
Chợ chiều tàn bìm bịp gọi nhau

 
Mùa này rừng cao su thay lá
Trà Võ thu xưa vẫn cứ buồn
Lẻ loi đò đêm sương Vàm Cỏ
Hiu hắt sáng mưa dầm Bến Mương

 
Người xuống tàu đò về Long Chữ
Chân vội chân vàng bỏ Cẫm Giang
Qua phà Bến Sỏi thưa bụi đỏ
Đi rồi mà cứ nhớ Trãng Bàng

 
Giang Tân cũng đường chia đôi ngả
Ngả ra Gò Kén ngả Long Hoa
Che vội nắng tàn chiều Cao Xá
Đường về Mít Một gần mà xa

 
Thẹn thùng tan trường chiều Giếng Mạch
Áo đôi tà trắng phố Gia Long
Cầu Quan buồn ngẩng ngơ mấy nhịp
Theo sau mà bước ngập bước ngừng

 
Ở góc sân trường ngày xưa đó
Còn không dáng nhỏ lớp học quen
Một thời yêu ai không dám ngỏ
Tây Ninh đêm phố muộn lên đèn

 
Thuyên Huy
Xứ xa người đầu mùa nắng 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: