Wednesday, August 12, 2020

Cảm Hoài - Nhóm Thi Hữu Xướng Họa


THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 22- THI HỮU
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trước tình hình đất nước Việt Nam hiện tại, những ai có tấm lòng yêu quê hương ắt không khỏi lo âu cho vận mệnh dân tộc. Trong văn học đời nhà Hồ ( Hồ Quý Ly), bài thơ Cảm Hoài ( Thuật Hoài) của Đặng Dung gợi lên lòng yêu nước đấu tranh chống quân xăm lược thật hào hùng, khí khái nhưng cũng thật  thiết tha  thi vị, xin giới thiệu cùng bạn đọc những bài xướng họa  dựa đề tài “Tráng sĩ Đặng Dung”.

 
Nguyên tác bản văn:

     
CẢM HOÀI

 
Thế sụ du du nại lão hà?
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chủ hữu hoài phù địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà 
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma.

 
(Đặng Dung)

 
Bài xướng:

       
NOI GƯƠNG NGUYỄN TRÃI

 
Vũ khí nào hơn ngọn bút thơ?
Diệt bầy nô Hán quyết tung cờ.
Ham quyền, thờ Chệt...bao tên ngốc!
Giữ “đảng”, theo Tàu...mấy đứa ngơ!
Con cháu Rồng Tiên...không đốn nhục;
Giống nòi Hồng Lạc... chẳng lu mờ.
“Bình Ngô Đại Cáo” vang muôn thuở.
Theo dấu tiền nhân, thoã ước mơ.

 
Thảo Chương Trần Quốc Việt
4-08-2020

 
Họa 1:

          
CẢM KHÁI ĐẶNG DUNG

 
Vận nước điêu linh mất tuổi thơ
Trò chơi cường quốc một bàn cờ
Bần tiện gặp thời diều lộng  gió
Anh hùng lỡ vận dáng như ngơ
Càn khôn xoay trục mong thờ chúa
Binh giáp rữa thù khói tỏa mờ
Nợ nước chưa đền đầu đã bạc
Mài gươm dưới nguyệt ánh trăng mơ.

 
Thiết Bảng 

 
Họa 2:

             
CẢM HOÀI

 
Đêm buồn ngắm nguyệt, bút đề thơ
Thế cuộc trời xui đổi sắc cờ
Ách nước điêu linh hồn ngẩn ngẩnho
Tai nhà thống khổ dạ ngơ ngơ
Non sông phủ xuống làn mây tối
Đất nước trùm lên bóng khói mờ
Lớp lớp người đi không trở lại
Ngày về cố quận chỉ trong mơ

 
Bút Chẳng Tà
August 10, 2020

 
Họa 3:

            
CẢM HOÀI

 
Viễn xứ đêm buồn xướng họa thơ
Từ khi sông núi đổi màu cờ
Người đi uất hận nào quên lãng
Kẻ ở căm thù khó thể ngơ
Quốc kế đề cương còn ấm ớ
Dân sinh kế hoạch chỉ mù mờ
Sơn hà xã tắc đà thay chủ
Nước mạnh dân giàu chỉ mộng mơ

 
TDN
8/10/2020

 
Họa 4:

 
CHẢO THƠ

 
Nỗi lửa chiên xào cái chảo thơ
Bay mùi khét lẹt đốt hồng (*) cờ
Cố gìn VIỆT TỘC thân mòn mỏi
Gắng giử RỒNG TIÊN xác ngắc ngơ
Vững chí dù hao tiền mốt tối
Bền tâm mặc tốn bạc mai mờ
Kiên gan chịu đựng hy sinh hết
Cố quốc ngày về hổng phải mơ.

 
Tím August/10/2020

(*) cờ "vịt" cộng
 

 


No comments: