Wednesday, June 15, 2022

Buồn Xưa (2) - Nguyễn Cang

 BUỒN XƯA (2)

 Nắng vàng nhẹ rớt bên sông

Thuyền ai trôi nổi long đong biển đời

Câu hò giọng hát à ơi

Hồng trần  hư ảo chia đôi bến bờ

 

Ai làm cho dạ ngẩn ngơ

Đêm về ra ngắm trăng thưa giải sầu

Mộng về đâu thực về đâu ?

Cô liêu một nhánh tình sầu nhạt phai

 

Nhà em ở cuối thôn đoài

Đường hun hút lạnh duyên  mai lỡ làng

Người đi qua chuyến đò ngang

Ta về đốt hết nghìn trang thơ tình

 

Vùi chôn kỷ niệm chúng mình

Thả trôi dòng nước cá kình ra khơi

Ngâm lên đoạn khúc chơi vơi

Nhắp ly rượu nhạt lệ rơi chất đầy

 

Quê nhà cách biệt bờ Tây

Cuồng phong lớp lớp sóng dày lao xao

Mưa tuôn biển Bắc tràn vào

Hai bờ vĩ tuyến làm sao tương phùng?

 

Rượu nồng chưa uống cạn chun

Bình minh chưa tới, hoàng hôn vội tàn

Xin cho một chút bình an

Ly Tao mộ khúc chứa chan tình buồn !

 

Nguyễn Cang

(June 10, 2022)

No comments: