Monday, June 20, 2022

Dường Như Thu Về Đâu Đó - Nguyễn Đạm Luân

 Dường Như Thu Về Đâu Đó

Tặng một người con gái xứ Huế

 


 


Dường như Thu về rồi đâu đó

Ngoài sân cây buồn rụng lá vàng

Lá rơi từng chiếc bay theo gió

Nhà ai hé cổng đón mùa sang

 

Phố vẫn còn đây người năm cũ

Đường quen cũng đó dấu chân xưa

Giáo đường lễ muộn chiều chuông đổ

Bâng khuâng gác vắng chờ tiếng mưa

 

Bên thềm chim cũng thôi biếng hót

Tha thiết bài ca thuở yêu người

Khép nép đôi tà mờ sương nhạt

Vàng thay màu áo Thu lã lơi

 

Dường như Thu về rồi đâu đó

Mang theo xuống phố khúc tình ca

Người đứng chờ người ngoài đầu ngõ

Giữa trời Thu dệt mộng dưới hoa

 

Nguyễn Đạm Luân

Mùa Thu cũ nhưng ở xứ xa 2022

No comments: