Monday, June 6, 2022

Tiễn Anh Đi Mùa Sim Nở - Thuyên Huy

 Tiễn Anh Đi Mùa Sim Nở
 Hôm tiễn anh đi mùa Sim nở

Nắng lưng chừng tím nửa trời chiều

Như trưa ngày đó mưa dầm đổ

Mình buồn trời đất cũng buồn theo

 

Từ xa theo mẹ về Trà Võ

Làm quen bên góc vắng sân trường

Anh hái tặng tôi chùm hoa nhỏ

Tôi mừng mang cả một trời thương

 

Tôi yêu màu tím từ dạo đó

Áo vương tà thả gió theo về

Bước thẹn bước thùng qua đầu ngõ

Ngập ngừng không kẻ ở người đi

 

Quê nghèo từ độ loang bóng giặc

Đường Sim hoa thôi nở mấy mùa

Tôi anh hai ngả đường tan tác

Bao giờ mới trở lại chốn xưa

 

Đây cánh hoa Sim khô trong vở

Gởi theo anh trọn cả tấm lòng

Dẫu mai trăm nẻo đường xa xứ

Nhớ xuôi về biển một đời sông

 

Thuyên Huy

Tháng sáu 2013

No comments: