Thursday, June 30, 2022

Mảnh Trăng Treo - Nguyễn Cang

 MẢNH TRĂNG TREO

 


                      
Trăng treo nửa mảnh lầu cao

Tâm tư còn đọng hanh hao nỗi buồn

Xa xa vẳng tiếng hồi chuông

Cô liêu một nhánh sóng cuồng thanh âm

Đêm khuya tiếng gió gọi thầm

Hạc vàng vọng nguyệt cóc gầm gọi mưa

Trăng tàn lơ lững song thưa

Cung vương phế tích nắng mưa ngậm ngùi!

                   

Nguyễn Cang

(June 30, 2022)

No comments: