Wednesday, June 15, 2022

Phố Xưa Còn Nắng Hạ - Thuyên Huy

Phố Xưa Còn Nắng Hạ

Nhớ phố Tây Ninh của những ngày sắp bỏ đi xa từ gần nửa đời người trước

 


Người hỏi tôi phố xưa còn nắng Hạ

Phượng đôi bờ chắc cũng khẳng khiu gầy

Góc công viên vắng người trơ ghế đá

Đường vẫn chiều xào xạc lá me bay

 

Phố bây giờ thôi không còn nắng Hạ

Phượng sớm tàn từ độ tiễn người đi

Lối về xưa thẩn thờ con dốc lạ

Tiếng ve sầu vẫn cứ khúc biệt ly

 

Phố bây giờ mưa hay về bất chợt

Đèn vỏ vàng không ai đón người đưa

Đêm độc hành chân dẩm buồn rụng rớt

Đường đi về tan tác lá me thưa

 

Sông đôi bờ cũng bên bồi bên lỡ

Ghế công viên khách lạ ngẫn ngơ ngồi

Người bỏ người thôi chờ nhau qua phố

Phố khóc thầm từ đó nắng Hạ ơi!

 

Thuyên Huy

Wodonga chiều mưa muộn 2106

 

No comments: